roku,  Imieniny: 

Publiczne Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi

ul. Fabryczna 4, 90-325 Łódź
tel./fax. 42 674 03 10

e-mail: kontakt@gim32.elodz.edu.pl
e-mail: poczta@gim32.eu

Szkoła z klasą

Zobacz gdzie jesteśmy

Ogłoszenia:

Informujemy, że od 13 maja 2019r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej szczególwych informacji na stronie Urzędu Miasta Łodzi:
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/rekrutacja-do-szkol-ponadgimnazjalnych-ponadpodstawowych

Ogłoszenia:

Centrum świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje o terminach i sposobie składania wniosków o 500+, 300+ i innych świadczeń.
Szczegółowe informacje po kliknięciu w logo.

Wydarzenia:

1 lutego br. odbył się Bal Gimnazjalny. Tradycyjnie rozpoczął się polonezem. Pobierz plik

Fotorelacja w zakładce Aktualności


Zgodnie z &34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 IX 2017r. w srawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samrządowych zakładów budżetowych państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1911 ze zmianami) informujemy, że miejscem publikacji sprawozdania finansowego Gimnazjum nr 32 jest strona BIP jednostki obsługującej tj. Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi.

Sprawozdanie finansowe dostępne jest pod adresem:

http://www.cuwo-lodz.4bip.pl/index.php?idg=7&id=36&x=1

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

W Gimnazjum nr 32 działa  e-DZIENNIK, czyli ELEKTRONICZNY SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE , który wspomaga funkcję wychowawczą szkoły.
Zapewnia on bieżący dostęp do dokładnych informacji na temat frekwencji i postępów w nauce dziecka, a także umożliwia stały kontakt z nauczycielami. Dzięki możliwości wygodnego kontaktu ze szkołą (dostęp do konta dziecka przez całą dobę z dowolnego komputera podłączonego do Internetu lub telefonu komórkowego z możliwością przeglądania stron internetowych) system umożliwia bieżącą kontrolę zachowania i wyników w nauce dziecka i pozwala na skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym.

Korzyści płynące z korzystania z systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce:

 • możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem wagarowania,
 • stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych dotyczących daty wystawienia oceny, kategorii oceny oraz nauczyciela, który tę ocenę wystawił.
 • W Gimnazjum nr 32 mamy MONITORING WIZYJNY, więc uczniowie mogą czuć się bezpiecznie podczas pobytu w szkole.

  Jako potwierdzenie wysokiej jakości pracy posiadamy następujące CERTYFIKATY:


  Certyfikat "Szkoła z klasą"


  Certyfikat jakości "Szkoła Promująca Zdrowie"


  Certyfikat "Szkoła przyjazna uczniowi z dysleksją"


  Certyfikat "Szkoła bez przemocy"


  Certyfikat potwierdzający zorganizowanie wzorcowego wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego


  Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Szkoła bez korepetycji"


  Dyplom "Nauczyciel z klasą"


  Dyplom potwierdzający przejście do ścisłego finału (tylko 3 szkoły spośród 800 z całej Polski) w konkursie na "Super szkołę"


  Dyplom za zajęcie II miejsca
  w konkursie "Szkoła Samorządności 2010"


  Certyfikat Organizacja innowacyjna w roku szkolnym 2009/2010


  Dyplom za zajęcie II miejsca
  w konkursie "Szkoła Samorządności 2011"


  Certyfikat "Szkoły Przyjaznej Samorządności" w roku szkolnym 2011/2012


  Apostolskie Błogosławieństwo od Ojca Świętego Benedykta XVI

  Certyfikat placówki oświatowej przyjaznej młodym diabetykom

  Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery w roku szkolnym 2013/2014

  Dobrze zaPROJEKTowana szkoła 2015

  Lider Wzorcowego Wewnątrzszkolnego Systemu Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

  Lider w edukacji

  Certyfikat Szkoły Przyjaznej Łodzi

  Promocja oświaty

  Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

  Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.
  Więcej informacji na stronie MEN.

  W naszej szkole znajduje się pracownia biologiczna
  Eko – Badacze.Gim 32
  wyposażona przy udziale środków
  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Łodzi w ramach projektu
  "Moja wymarzona ekopracownia" - rok 2013

  www.wfosigw.lodz.pl

  Zdjęcia Eko-pracowni

  UROCZYSTE OTWARCIE EKOPRACOWNI

  Najfajniejsze gimnazjum w Łodzi

  Zakończyliśmy głosowanie na "Najfajniejsze gimnazjum w Łodzi"

  Dzięki głosom uczniów, absolwentów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i sympatyków naszego gimnazjum udało się zdobyć ten tytuł.

  Wszystkim seredecznie dziękujemy !

  Wyniki głosowania  Artykuł w Dzienniku Łódzkim  Artykuł na lodz.naszemiasto.pl
  Więcej zdjęć i artykuł na stronie lodz.naszemiasto.pl

  Asystent Comeniusa

  W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła brała udział w projekcie "Asystent Comeniusa" finansowanym przez Unię Europejską, w ramach którego roczny staż odbył u nas nauczyciel z Wielkiej Brytanii, pan Robert Judkins.

  Film "Języki to nasza pasja!" o pracy Pana Roberta w naszej szkole można obejrzeć TUTAJ

  -> Więcej o pracy pana Roberta w naszym gimnazjum ... <- Asystentura

  Program Comenius

  W latach 2008-2010 uczestniczyliśmy w programie Comenius LLP  -> Więcej o programie Comenius ... <-