roku,  Imieniny: 

Bierzemy udział w programie Asystent Comeniusa

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do Programu
Asystent Comeniusa
finansowanego przez Unię Europejską, w ramach którego nauczyciel z Wielkiej Brytanii będzie odbywał tu roczny staż.

Pan Robert Judkins będzie uczył głównie języka angielskiego i muzyki, ale z pewnością włączy się także w nauczanie innych przedmiotów. Będzie również prowadził różnorodne zajęcia pozalekcyjne, podczas których będzie można dowiedzieć się więcej o codziennym życiu w Wielkiej Brytanii, poznać brytyjską kulturę i historię oraz porównać ją do naszej.

Tutaj znajdziecie więcej informacji o nim.

Cele programu Comenius

Celem programu Comenius jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia ich wartości, a także pomaganie młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
Oba te wyzwania znajdują odzwierciedlenie w inicjatywie Asystentura Comeniusa, która ma na celu:
- umożliwienie przyszłym nauczycielom zapoznania się z europejskimi metodami nauczania i uczenia się, poprawienia znajomości języków obcych, poznania innych krajów europejskich i ich systemów edukacyjnych oraz udoskonalenia umiejętności dydaktycznych;
- poprawę kompetencji językowych uczniów ze szkół goszczących, motywowanie ich do nauki języków obcych oraz zwiększenie ich zainteresowania krajem, z którego pochodzi asystent, i jego kulturą.

Cele szczegółowe:
Kluczowym aspektem Asystentury Comeniusa jest to, że wprowadzają lub rozwijają wymiar europejski na gruncie szkoły goszczącej i lokalnej społeczności, czyli wszechstronniejszy program nauczania, bardziej zajmujące lekcje, nowe zajęcia pozaprogramowe oraz korzyści związane ze szkoleniem kadry, zajęciami dla rodziców i współpracą szkoły ze społecznością lokalną. Asystenci są dla uczniów źródłem informacji o innych kulturach Europy i pomagają obalać stereotypy. Obecność asystenta Comeniusa, uczestniczącego w programie europejskim, jest dla uczniów potwierdzeniem korzyści i potencjału Unii Europejskiej.

Powitanie i pierwszy tydzień

Na przyjazd asystenta czekaliśmy z niecierpliwością i długo przygotowywaliśmy się do niego. 13 września po raz pierwszy pojawił się w naszej szkole pan Robert Judkins i od razu zjednał sobie sympatię uczniów. Pierwszy tydzień minął na obserwowaniu przez pana Judkinsa różnych lekcji, głównie języka angielskiego, ale nie tylko. 16 września został zaproszony na koleżeńską lekcję historii w klasie 2A prowadzoną przez panią Małgorzatę Kmieciak. Oprócz pana Judkinsa na lekcji obecna była także pani Wioletta Królak pełniąca funkcję opiekuna naszego asystenta oraz panie Anna Niemczewska i Alina Zulak. Lekcja okazała się dla Robbiego bardzo interesująca, zarówno pod względem merytorycznym, jak i zastosowanych przez panią Kmieciak form i metod pracy.

Wycieczka do Manufaktury

Nasi uczniowie są bardzo zadowoleni z przyjazdu młodego, pełnego energii nauczyciela, który może pomóc im w nauce języka angielskiego. Ponieważ Robbie gości w naszym mieście po raz pierwszy, uczniowie klasy 3A zaprosili go na wycieczkę do Manufaktury, aby opowiedzieć mu pokrótce w języku angielskim o historii i współczesności tego najbardziej charakterystycznego miejsca w Łodzi. W wycieczce oprócz pana Judkinsa wzięła udział pani Wioletta Królak oraz: Aleksandra Krysiak, Irmina Halamus i Konrad Jagieła.

Udział w biegach przełajowych

W sobotę 18 września odbyły się tradycyjne coroczne Biegi Przełajowe o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły. Tak jak dotychczas impreza miała miejsce w parku Żródliska. Dzień był słoneczny, więc uczniowie przybyli licznie, aby reprezentować swoje klasy. Pan Robert Judkins biegł wraz z innymi nauczycielami i zdobył 20 punktów dla klasy 3B.
Dziękujemy i gratulujemy!

Dożynki w Spale

Dnia 19 września pani Marta Mielczarek wraz z panem Robertem Judkinsem pojechali na Dożynki Prezydenckie do Spały. Nasz gość miał możliwość bliższego poznania polskiego folkloru, czyli tańców i strojów ludowych. Mógł także podziwiać piękne dożynkowe wieńce, wybić własną monetę, przebrać się w strój rycerza oraz spróbować typowo polskich potraw, jak pierogi i kapusta z grochem. Wycieczka bardzo mu się podobała, co potwierdzają zdjęcia.

Lekcja otwarta

Nasz asystent Comeniusa jest bardzo aktywny w szkole i nie unika nowych wyzwań.
27 września wraz z panią Małgorzatą Kmieciak poprowadził otwartą lekcję wiedzy o społeczeństwie dotyczącą krajów Unii Europejskiej. Wyznaczone grupy przedstawiały różne kraje Unii Europejskiej, czyli Włochy, Francję i Niemcy, zaś pan Robert Judkins przedstawił Wielką Brytanię. Każda grupa pokazała stworzoną przez siebie prezentację multimedialną, zaś pozostali uczniowie uzupełniali na ich podstawie karty pracy. Każda grupa przygotowała także słodką niespodziankę dla gości i pozostałych uczniów.

Gośćmi na lekcji były: pani dyrektor Jolanta Kuśmirek, pani Elżbieta Rakowska i pani Wioletta Królak.

Wycieczka do Białej Fabryki

W Dniu Nauczyciela panie Wioletta Królak i Marta Mielczarek wraz z uczniami zaprosiły pana Roberta Judkinsa na wycieczkę do Muzeum Włókiennictwa, czyli tzw. Białej Fabryki. Była to kolejna wyprawa z cyklu, którego celem jest zapoznanie naszego gościa z kulturą i przemysłowymi tradycjami Łodzi. Wystawy stałe i czasowe wzbudziły nasz zachwyt i wyzwoliły w nas fotoreporterów, pragnących uchwycić każdy detal niezwykłych prac.

Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego

W ramach asystentury pan Robbie Judkins prowadzi w naszej szkole wraz z panią Wiolettą Królak zajęcia dodatkowe pod nazwą English Club. Prowadzi także z panią Martą Mielczarek cotygodniowe zajęcia dla chętnych uczniów. Podczas zajęć uczniowie nie tylko doskonalą swoje umiejętności w zakresie mówienia, czytania, pisania i słuchania, ale również przygotowują gazetki szkolne. Gazetki te wieszane na korytarzu w ciekawy sposób wzbogacają również wiedzę innych uczniów o kulturze Wielkiej Brytanii i zachęcają do nauki języka.
Oto prace, które zostały niedawno wykonane.

Angielskie tradycje świąteczne

Niecodzienną lekcję języka angielskiego przygotowała klasa IC wraz z panią Wiolettą Królak i panem Robertem Judkinsem. Lekcja odbyła się 13 grudnia i była otwarta dla nauczycieli i rodziców. Miłym i niespodziewanym gościem okazała się pani wizytator, która przybyła wraz z panią dyrektor Jolantą Kuśmirek. Na lekcji obecne były także panie Wiesława Rawicka, Iwona Pawłowska i Agnieszka Widomek oraz pan Marek Wolski - tata Pawła Wolskiego z klasy IC.

Celem lekcji było przedstawienie angielskich tradycji świątecznych. Praca nad lekcją trwała dwa tygodnie. Uczniowie byli podzieleni na grupy, które kolejno zajmowały się: przedstawieniem najbardziej popularnego opowiadania o świętach Bożego Narodzenia, czyli "Opowieści wigilijnej" Karola Dickensa; przygotowaniem tzw. Christmas crackers, czyli ozdób w kształcie dużych cukierków służących do zabawy przy świątecznym stole; przygotowaniem świątecznego deseru, czyli Christmas pudding, bez którego nie może się obejść żaden świąteczny stół w Wielkiej Brytanii oraz zaśpiewaniem tradycyjnej angielskiej kolędy "I saw three ships".
Lekcja była dla uczniów i gości nie tylko źródłem wiedzy, ale i zabawy.

Koncert blues i folk

W dniu 13 stycznia 2011 odbył się w naszej szkole niecodzienny koncert. Pan Robert Judkins zaprosił swojego przyjaciela Tima Holehouse'a - muzyka grającego blues i folk. Pomimo bardzo kameralnej publiczności, atmosfera była gorąca. W wykonywaniu niektórych utworów muzykowi pomagali słuchacze tupiąc, klaszcząc lub wystukując rytm. Pomiędzy utworami artysta opowiadał o swoim niezwykłym życiu, które całkowicie poświęcił muzyce, koncertując z gitarą we wszystkich krajach Europy, a nawet w Azji. Tim pokazał nam, że kocha to, co robi i z taką samą pasją gra dla kilkunastoosobowej, jak i kilkusetosobowej publiczności. Muzyki Tima Holehouse'a można posłuchać na YouTube oraz na jego stronie http://timholehouse.com/.

Dzień Brytyjski

W poniedziałek 9 maja 2011 roku odbył się w naszej szkole Dzień Kultury Brytyjskiej zorganizowany przez panią Wiolettę Królak i pana Roberta Judkinsa. W ciągu całego dnia miały miejsce różnorodne ciekawe wydarzenia, w których brała udział młodzież z różnych klas naszej szkoły.

Od godziny 8.00 do 10.00 pokazywane były prezentacje dotyczące symboli, geografii, kultury i świąt Wielkiej Brytanii. Prezentacje przygotowali: Tadeusz Bohdanowicz z klasy II A (Famous places in the UK), Irmina Halamus z klasy III A (Symbols), Justyna Szadowiak z klasy III C (Culture of Great Britain) i Daniel Zawała z klasy III A (Celebrations in the UK). Justyna Szadowiak samodzielnie poprowadziła swoją prezentację dla klas I E i II B. Wszystkie prezentacje znajdują się poniżej.

1. Prezentacja Tadeusza
2. Prezentacja Irminy
3. Prezentacja Justyny
4. Prezentacja Daniela

Kolejne dwie godziny wypełniły scenki angielskie. Pierwsza z nich "The New James Bond Film" przygotowana była przez panią Monikę Błoch i zdobyła I miejsce w konkursie w XXVI LO. Zagrali w niej Marek Fijołek z klasy I A, Roksana Adamus i Malwina Zięba z klasy II C oraz Karolina Tayeh z klasy III C. Druga nosi tytuł "Shakespeare's House", a udział w niej wzięli Wiktoria Chodakowska, Paweł Chraczyński i Anna Rzepecka z klasy II A, przygotowani przez panią Wiolettę Królak i pana Roberta Judkinsa.

Najtrudniejszy okazał się quiz wiedzy o Wielkiej Brytanii, który odbył się na piątej godzinie lekcyjnej. On też wzbudził najwięcej emocji. Wzięły w nim udział dwuosobowe zespoły z wszystkich klas uczących się języka angielskiego. Quiz składał się z kilku etapów: rozpoznawanie zdjęć, wiedza ogólna, geografia, sport, jedzenie i picie. I miejsce po dogrywce zajęła klasa I E, II miejsce - klasa III C, a III miejsce (również po dogrywce) - klasa III A. Serdecznie gratulujemy!

Od godziny 13.00 do 14.30 odbywał się konkurs piosenki angielskiej na sali gimnastycznej. Wzięły w nim udział: Nina Jakubowicz z klasy I A, Joanna Ulrych z klasy I B, Anna Rzepecka z klasy II A oraz Ada Krawczyk z klasy III B. W jury zasiedli: pani Marta Mielczarek, pan Robert Judkins i przedstawicielka publiczności Agata Padyk z klasy I D. I miejsce jury przyznało Ani, II miejsce - Joasi, zaś III miejsce przypadło Adzie. Nina dostała nagrodę pocieszenia.

Równocześnie z konkursem piosenki odbywał się konkurs na flagę angielską. W przerwie konkursu publiczność mogła oddawać swoje głosy na najlepszą ich zdaniem pracę. Klasa I D zebrała w tym konkursie wszystkie nagrody. Zwyciężyli Krzysztof Goliński i Marcin Rosiński za niezwykłą makietę z kręcącą się parasolką i jeżdżącym samochodem. II miejsce zajęły Dorota Bartniak i Kamila Misterka za pyszne ciasto z galaretką w kształcie flagi brytyjskiej, które zostało zjedzone po rozdaniu wszystkich nagród. III miejsce zajęły Róża Jagielska i Agata Padyk za pomysłowy koszyk z pisankami ozdobionymi na wzór flagi brytyjskiej.

Przez cały dzień na korytarzach szkolnych można było podziwiać plakaty dotyczące Wielkiej Brytanii, wykonane na tę okazję przez naszych uczniów.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane głównie przez pana Roberta Judkinsa. Zwycięzcy otrzymali angielskie DVD z filmami, komiksy po angielsku oraz mnóstwo słodyczy prosto z Anglii. Dziękujemy!

Pożegnanie

Nieubłaganie nadszedł czas zakończenia Asystentury Comeniusa w naszym gimnazjum. Czwartek 9 czerwca był ostatnim dniem, w którym pan Robert Judkins prowadził lekcje, zaś 10 czerwca br. miało miejsce uroczyste pożegnanie.

Asystent dostał mnóstwo prezentów: pani dyrektor Jolanta Kuśmirek wręczyła mu album w języku angielskim o najpiękniejszych miejscach w Polsce jako prezent od wszystkich nauczycieli (być może zachęci go to, aby kiedyś tutaj wrócił), otrzymał także album ze zdjęciami z asystentury (aby mógł nieco powspominać, gdy już wyjedzie), zaś od uczniów listy pożegnalne i komiks. Ola Krysiak z klasy IIIa upiekła specjalnie dla pana Robbiego wegańską szarlotkę, której wszyscy mogli spróbować. Była pyszna!

Pan Robbie przedstawił nam przygotowaną przez siebie prezentację z asystentury, na końcu której podziękował wszystkim nauczycielom i uczniom po polsku (patrz zdjęcie). Było to jednak dość smutne spotkanie, bo ani asystent nie miał ochoty rozstawać się z nami, ani my z nim. Szczególnie dla uczniów było to trudne rozstanie, gdyż lekcje z panem Robbiem sprawiały im wielką frajdę i były świetną przygodą. Akompaniamentem do wspólnych zdjęć, rozmów i pożegnań były dźwięki gitary Wojtka Stanisza z klasy IIa i Mateusza Jaśkiewicza z klasy IIIa.

Żegnaj Robbie! A może do zobaczenia ...?

Spotkanie z Asystentem Comeniusa

17 lutego 2012 r. odwiedził nas Pan Robert Judkins z Wielkiej Brytanii, który w zeszłym roku pracował w naszej szkole w ramach akcji Programu "Uczenie się przez całe życie" - Asystentura Comeniusa. Cieszymy się, że tak bardzo spodobało mu się nasze miasto i nasza szkoła, że postanowił tu wrócić, choć tym razem prywatnie.

Podczas wizyty Pan Robbie spotkał sie z uczniami klasy 3e, którzy napisali do niego w zeszłym semestrze listy oraz wysłali mu kartkę z okazji Bożego Narodzenia. Każdy z uczniów otrzymał odpowiedź na swój list oraz drobny upominek. Dostaliśmy też w prezencie pocztówki oraz mapę Londynu do wykorzystania na lekcjach. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o nowej pracy Pana Roberta, pogodzie w Anglii, podróży z Londynu do Łodzi oraz jego pobycie po raz drugi w Polsce.

Bardzo dziękujemy za wspaniałe spotkanie i mamy nadzieję, że jeszcze spotkamy się ponownie w przyszłości.