roku,  Imieniny: 

Bierzemy udział w programie Comenius LLP

Program Comenius

Od roku szkolnego 2008/2009 nasza szkoła uczestniczy w Programie

Uczenie się przez całe życie
(Lifelong Learning Programme)
Comenius – Partnerskie Projekty Szkół.

Nasi uczniowie nie tylko realizują projekt edukacyjny we współpracy ze szkołami partnerskimi z Turcji i Włoch, ale także niektórzy
z nich gościli uczniów z tych szkół w swoich domach oraz pojechali do nich z wizytą
i zwiedzali te kraje.

Cele szczegółowe Programu Comenius:

 • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur
  i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne Programu Comenius:

 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami
  z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi
  w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
 • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Nasz Projekt
PEOPLE WHO CHANGED THE WORLD
(LUDZIE, KTÓRZY ZMIENILI ŚWIAT)

Typ projektu: projekt wielostronny
Czas trwania projektu: 2 lata
Język projektu: język angielski

  Nasi partnerzy:
 • Instytucja Partnerska Nr 1
  ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "PIETRO PIAZZA"
  CORSO DEI MILLE ,181
  90123 Palermo
  Sycylia WŁOCHY
 • Instytucja Partnerska Nr 2
  KÖSEKÖY HACI HALIM KARSLI
  Gümüş Sokak No:23
  41135 Köseköy
  Izmit
  Marmara Bölgesi Kocaeli
  TURCJA

Streszczenie Projektu

Projekt "People who changed the world" polega na zapoznaniu się z sylwetkami ludzi pochodzących z krajów partnerskich, którzy znacząco wpłynęli na to, jak wygląda świat współczesny. Mogą być to naukowcy, politycy, artyści i inni. Następnie, celem projektu jest skłonić uczniów do badania najważniejszych problemów współczesnego świata, zarówno w sensie globalnym jak i lokalnym, i zastanowienia się nad tym, jak oni sami mogą na ten świat wpływać i co mogą uczynić, by świat stał się lepszy. Celem projektu jest także zmotywowanie uczniów do podejmowania konkretnych działań w tym zakresie i osiągania konkretnych rezultatów.

  Cele projektu:
 • promowanie solidarności i współpracy miedzy krajami, dialog interkulturowy
 • uczenie tolerancji dla innych narodów
 • poznawanie innych krajów, ich geografii, historii, tradycji
 • zapoznanie się z sylwetkami wybitnych ludzi i tym, jak ich działania wpłynęły na życie ludzi na świecie
 • zmuszanie uczniów do myślenia nad problemami współczesnego świata i nad tym, jak oni sami mogą zmieniać świat na lepszy
 • promowanie nauki języka angielskiego, jako środka współczesnej komunikacji na świecie
 • wykorzystywanie technologii informatycznych oraz rozwijanie wśród uczniów umiejętności posługiwania się tą technologią

Działania w ramach projektu:

Październik 2008
Uczniowie przygotowują prezentacje i materiały na temat swojego kraju i wymieniają je z krajami partnerskimi.
Listopad 2008
W szkołach utworzony zostaje "Kącik przyjaźni międzynarodowej", gdzie prezentowane są kraje uczestniczące w projekcie.
Styczeń 2009
Spotkanie Robocze - Polska
Luty 2009
Uczniowie przygotowują projekty na temat ludzi, którzy zmienili świat (każdy kraj prezentuje swoich przedstawicieli) i wymieniają się tymi prezentacjami z innymi szkołami.
Marzec 2009
Wystawa/prezentacja projektów.
Marzec - Wrzesień 2009
Szkoły budują wspólną stronę internetową dla projektu.
Maj 2009
Spotkanie robocze - Włochy.
Październik 2009
Uczniowie tworzą listę najpoważniejszych problemów współczesnego świata i wybierają zagadnienia do zbadania.
Spotkanie robocze - Turcja.
Listopad - Grudzień 2009 Uczniowie przeprowadzają badania wybranych problemów (skala zjawiska, istota i przyczyny problemu itp.) Szkoły wymieniają wyniki badań, prezentacja badań na stronie internetowej projektu.
Styczeń 2010
Zostaje ogłoszony konkurs "Jak TY możesz zmienić świat i uczynić go lepszym?" - uczniowie przygotowują prace artystyczne.
Luty 2010
Rozstrzygniecie konkursu i wystawa (prezentacja) prac konkursowych.
Marzec - Maj 2010
Uczniowie podejmują działania w celu zmieniania świata wokół siebie (np. pomagają innym, organizują akcje dobroczynne, podejmują działania w celu ochrony środowiska, zbierają pieniądze i żywność dla bezdomnych zwierząt w schronisku - wszystko będzie zależało od ich pomysłów i potrzeb danej społeczności). Po ukończeniu działań, uczniowie piszą raporty na temat, tego co osiągnęli, jakie miało to skutki i znaczenie dla nich i innych ludzi.
Maj - Czerwiec 2010
Spotkanie robocze - Polska
Podsumowanie i ewaluacja projektu

Konkurs "Jak TY możesz zmienić świat?"

W ramach realizacji projektu PEOPLE WHO CHANGED THE WORLD Comenius LLP został ogłoszony w naszej szkole konkurs plastyczny i literacki pt. "Jak TY możesz zmienić świat?"

Zwycięzcy konkursu w kategorii prac plastycznych:

MIEJSCE I
1. Mateusz Wójciak klasa 2a [zobacz pracę]
2. Piotr Gałecki klasa 3d [zobacz pracę]
3. Marta Drobnik klasa 3a [zobacz pracę]

MIEJSCE II
1. Agata Grabarczyk 1a [zobacz pracę]
2. Karolina Kałamajska 3b [zobacz pracę]
3. Paulina Jędrzejczak 3d [zobacz pracę]

MIEJSCE III
1. Patryk Sroka 1a [zobacz pracę]
2. Aleksandra Krysiak 2a [zobacz pracę]
3. Aleksandra Drobnik 1a [zobacz pracę]

Zwycięzcy konkursu w kategorii prac literackich:

MIEJSCE I

Daniel Zawała 2a [przeczytaj pracę]

MIEJSCE II

1. Mateusz Wójciak klasa 2a [przeczytaj pracę]
2. Ewelina Jamroziak 2c [przeczytaj pracę]

MIEJSCE III

1. Karolina Chodakowska 3a [przeczytaj pracę]
2. Kinga Margielska 3a [przeczytaj pracę]