roku,  Imieniny: 

Po lekcjach

W naszej szkole organizowanych jest wiele zajęć pozalekcyjnych dla uczniów:
1. Koła zainteresowań
2. Zajęcia pozalekcyjne - konsultacje
3. Zajęcia pozalekcyjne sportowe
4. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2018/19