roku,  Imieniny: 


Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 32 w roku szkolnym 2018/2019

Jadwiga Lewandowska Dyrektor i nauczyciel chemii
Maciej Adamczewski Wicedyrektor i nauczyciel wychowania fizycznego
Hanna Kądziołka-Sabanty Pedagog
Maria Dolacińska Psycholog
Mirosława Ilona Bolewska Bibliotekarz
Monika Sobczak-Kaźmierska Język polski
Katarzyna Jałocha Język polski
Agnieszka Widomek Język angielski
Bartłomiej Ropelski Język niemiecki
Marta Panak Historia
Małgorzata Kmieciak WOS
Anna Janiak Matematyka
Przemysław Faryś Zajęcia techniczne
Adam Świątczak Edukacja dla bezpieczeństwa
Jadwiga Lewandowska Chemia
Janina Polito-Kulińska Fizyka
Małgorzata Gutkowska Biologia
Jacek Goc Geografia
Katarzyna Kopecka Zajęcia artystyczne
Dariusz Balcerak Wychowanie fizyczne
Maciej Adamczewski Wychowanie fizyczne
Alina Zulak Religia

Rada Pedagogiczna w latach poprzednich

Nasza szkoła powstała w dniu wprowadzenia reformy oświaty, tj.1 września 1999 r, wtedy też dyrektorem gimnazjum została nauczycielka matematyki pani Jolanta Kuśmirek, która tę funkcję sprawowała z dużymi sukcesami do dnia 31.08.2018r. Wicedyrektorem szkoły od dnia 1 września 2003 r. jest nauczyciel w-f pan Maciej Adamczewski. W Publicznym Gimnazjum nr 32 zatrudnionych było ponad 30 nauczycieli, w tym pedagog, psycholog i bibliotekarz.
Nauczyciele nieustannie doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach i spotkaniach metodycznych. Duża grupa nauczycieli ma dodatkowo ukończone studia podyplomowe. Nauczyciele są zaangażowani w pracę, bardzo kreatywni, mający wiele interesujących pomysłów. Niejednokrotnie godni naśladowania profesjonaliści, całkowicie i z pasją oddani swojej pracy.

W naszej szkole panuje miła, przyjazna uczniowi atmosfera. Nauczyciele tworzą klimat sprzyjający nauce i rozwijaniu zainteresowań, organizują różnorodne zajęcia pozalekcyjne, wspierają swoich uczniów w pokonywaniu trudności i problemów.Menu

Nasze Gimnazjum

Archiwum

Statystyki: