roku,  Imieniny: 

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020


informacje ze strony MEN: https://men.gov.pl/rekrutacja