roku,  Imieniny: 

Nasz patron

Karol Wojtyła

Dnia 22 czerwca 2005 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nadania naszej szkole imienia Karola Wojtyły. Wiadomość tę pani dyrektor ogłosiła podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Cała społeczność szkolna przyjęła tę informację z wielkim entuzjazmem.

W rocznicę nadania imienia szkole, jako szkoła Karola Wojtyły otrzymaliśmy błogosławieństwo od papieża Benedykta XVI.


Dnia 18 maja 2006 r. odbyła się wielka uroczystość z okazji nadania naszej szkole imienia.
W tym dniu został przekazany sztandar, ufundowany przez rodziców naszych uczniów.


17 maja 2006r. podczas mszy świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Łodzi sztandar został poświęcony przez ks. Biskupa Ireneusza Pękalskiego i przekazany przez rodziców społeczności uczniowskiej.

Sztandar został ręcznie wyhaftowany. Z jednej strony znajduje się lechicki orzeł w koronie oraz napis Publiczne Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi, na drugiej zaś wizerunek Karola Wojtyły z czasów studenckich oraz przesłanie "Do Ciebie wołam, człowieku, Ciebie szukam ..."

Uroczystą mszę świętą w intencji szkoły, podczas której był poświęcony sztandar, odprawił ks. Biskup Ireneusz Pękalski.
Mszę świętą koncelebrowali:
1. wikariusz biskupi ks. infułat Józef Fijałkowski
2. ks. kanonik Grzegorz Michalski
3. rektor Wyższej Salezjańskiej Szkoły Ekonomii i Zarządzania ks. Piotr Przesmycki
4. dyrektor Zgromadzenia Salezjańskeigo w Łodzi ks. Julian Dzierżak
5. proboszcz parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ks. Krzysztof Lis
6. ks. Stanisław Szmidt
7. ks. Jan Kurel

Na parterze przy wejściu do szkoły znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Janowi Pawłowi II.

    


Tablica została odsłonięta przez Dyrektora Kuratorium Oświaty i Dyrektora Wydziału Edukacji w dniu 18 maja 2006r., a poświęcona przez ks. Biskupa Ireneusza Pękalskiego.
Na tablicy widnieje napis "W HOŁDZIE WIELKIEMU POLAKOWI SPOŁECZNOŚĆ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 W ŁODZI" oraz przesłanie papieża Jana Pawła II
"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali".

Z okazji uroczystości nadania imienia nauczycielka plastyki, p. Alicja Adamus-Dzikowska, namalowała portret patrona, który został po raz pierwszy zaprezentowany
18 maja 2006 r.

    


Nauczyciele i uczniowie wielokrotnie podkreślają, że w swoich działaniach są wspierani przez Patrona.

Hymn Publicznego Gimnazjum nr 32 w Łodzi im. Karola Wojtyły

Z okazji uroczystości nadania imienia nauczycielki muzyki i języka polskiego ułożyły hymn szkoły, który śpiewa cała społeczność podczas ważnych uroczystości.
Hymn ten po raz pierwszy był zaprezentowany 18 maja 2006r.

 • słowa:  Monika Sobczak - Kaźmierska  –  nauczyciel języka polskiego
 • muzyka:  Anna Kwiatkowska  –  nauczyciel muzyki

I.  Jesteśmy młodzi i zbuntowani
Pełni nadziei, ale też obaw
Nie chcemy przez życie podążać sami
A Ty nas Mistrzu dobrze poprowadź.

Refren: W Gimnazjum nr 32
Przyjaźń, nauka połączą nas
Patronem naszym Karol Wojtyła
W nim nasza mądrość i nasza siła.

II.  Podziel się z nami ideałami
Pozwól w ramionach Twoich się schronić
Daj nam do życia wiedzy dynamit
Ludzkie wartości chcemy obronić.

Refren: W Gimnazjum nr 32
Przyjaźń, nauka połączą nas
Patronem naszym Karol Wojtyła
W nim nasza mądrość i nasza siła.

III.  Polskie tradycje chcemy zachować
A do nich włączyć rozwoju nurt
Niektóre sprawy zacząć od nowa
I stworzyć zasad solidny grunt.

Refren: W Gimnazjum nr 32
Przyjaźń, nauka połączą nas
Patronem naszym Karol Wojtyła
W nim nasza mądrość i nasza siła.

Historia szkoły

Gimnazjum nr 32

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1999 r. w budynku funkcjonującej tu od 1957 r. Szkoły Podstawowej nr 154. Mieści się w dzielnicy Łódź – Widzew przy ulicy Fabrycznej 4. Położenie budynku jest niezwykłe, bowiem w bliskim sąsiedztwie znajdują się miejsca o dużym znaczeniu historycznym dla Łodzi. Najważniejszy z nich to kompleks fabryczno-rezydencjonalny powstały w XIX w, będący własnością przemysłowca Scheiblera. Pod względem architektonicznym jest to najciekawszy obiekt na obszarze dzisiejszej Łodzi. W dawnych domach robotników mieszka obecnie spora grupa naszych uczniów. Pałac Herbsta stanowi Oddział Muzeum Sztuki Rezydencja „Księży Młyn – Muzeum Wnętrz. Nieopodal szkoły, w dawnym pałacu Scheiblera mieści się Muzeum Kinematografii, a z północnych okien gimnazjum rozpościera się widok na budynki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej.
Zainteresowanie naszą szkołą wśród okolicznych szkół podstawowych jest duże. Najlepiej świadczą o tym dane statystyczne. Co roku 70-75% wszystkich uczniów stanowią uczniowie spoza rejonu.
Dnia 22 czerwca 2005 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Karola Wojtyły naszej szkole.
Nadanie imienia naszego słynnego Patrona odbyło się 18 maja 2006 r.

O szkole

Szkoła to miejsce wyjątkowe, w którym uczniowie rozwijają się, poszukują odpowiedzi
na interesujące ich pytania, zawierają przyjaźnie i znajomości, kształtują cechy charakteru. Razem z nauczycielami tworzą specyficzną rodzinę. To tutaj uczniowie przeżywają radość
z sukcesów i znajdują wsparcie, by radzić sobie z problemami i porażkami.

Jesteśmy szkołą imienia Karola Wojtyły. To wielki zaszczyt i jednocześnie ogromne wyzwanie. Swoją pracą staramy się udowodnić, że jesteśmy godni takiego patrona.
Zgodnie z jego przesłaniem "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" stawiamy sobie za cel wszechstronny rozwój uczniów i budujemy system wartości oparty na jego nauczaniu.

Uczniowie mogą uprawiać wiele dyscyplin sportowych (koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, piłka nożna, zajęcia na siłowni, judo, ostatnio oferta została poszerzona o boks)
i brać udział w wielu zawodach i turniejach sportowych, zarówno tych poza szkołą,
jak i organizowanych w szkole na zasadzie rywalizacji międzyklasowej bądź indywidualnej.

Uczymy uczniów, jak się uczyć. Aby nauka było efektywna, uczniowie i ich rodzice powinni poznać i stosować nie tylko różne strategie przyswajania informacji, ale również muszą wiedzieć, jakie warunki powinny być spełnione przy uczeniu się i odrabianiu prac domowych.

Przygotowujemy uczniów do świadomego wyboru kolejnego etapu edukacji. Dostosowujemy nasze działania adekwatnie do sytuacji w szkolnictwie i na rynku pracy.

Podejmujemy wiele działań w zakresie profilaktyki, takich jak poszerzanie wiedzy uczniów
o uzależnieniach, kształcenie postawy asertywnej, promowanie odpowiedniego poziomu kultury osobistej, uczenie wrażliwości na potrzeby innych (wolontariat, akcje charytatywne), uczenie tolerancji i szacunku dla wszystkich osób, innych kultur
i odmiennych tradycji.

Obejmujemy szczególną opieką uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej
i środowiskowej.

Przygotowujemy uczniów do właściwego odbioru tekstów kultury (organizujemy wyjścia
na filmy, spektakle teatralne, wystawy). Kształtujemy umiejętność selekcjonowania
i krytycznej analizy informacji.

Rozwijamy zainteresowania i zdolności uczniowskie poprzez organizację kół zainteresowań, przeprowadzanie konkursów szkolnych o różnej tematyce, przygotowywanie do konkursów
i olimpiad pozaszkolnych.

Organizujemy zajęcia wyrównawcze dla uczniów, aby im pomóc w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych.

Podejmujemy działania mające na celu dobre przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Diagnozujemy poziom wiedzy i umiejętności uczniów poprzez organizację egzaminów próbnych. Prowadzimy zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do egzaminu.

Integrujemy całą społeczność szkolną poprzez różne działania. Odbywa się wiele imprez sportowych, występy, warsztaty. Organizujemy wycieczki i rajdy, zajęcia integracyjne, biwaki oraz wieczory filmowe w budynku szkoły.

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2016/2017

1.  Eryk Pietrzak 3A
2.  Michalina Poręba 3A
3.  Damian Grzelak 1D
4.  Jakub Szymański 1D
4.  Julia Kowalska 2A
5.  Amelia Stasz 2B
5.  Gabriela Buczek 3A
6.  Maja Kuczkowska 2B
6.  Maja Łuczak 2B
7.  Oliwia Chmielewska 3A
8.  Jacek Zięba 1D
9.  Patrycja Kaczmarek 2C
10.  Jacek Teodorczyk 3A
11.  Piotr Andrychowicz 3A
12.  Wiktoria Oleksik 3B
13.  Krysztof Zeller 1D
14.  Kamil Dębski 3B
15.  Wiktoria Mucha 2D
16.  Dawid Głowacz 3d

GRATULUJEMY!!!

Eryk Pietrzak 3A otrzymała tytuł najlepszego absolwenta 2016/2017.

Damian Grzelak 1D uzyskał tytuł najlepszego ucznia 2016/2017.

Klasa 3A uzyskała najwyższą średnią.

Klasa 1B uzyskała najlepszą frekwencję.

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2016/2017:
w kategoriach: najwyższa średnia w szkole, frekwencja, najwyższe średnie z przedmiotów.
NAJLEPSI

Dokumenty regulujące pracę szkoły

Nasza szkoła funkcjonuje w oparciu o nastepujące dokumenty:

Szczegółowy opis dokumentów obowiązujących w szkole

Wszystkie obowiązujące dokumenty znajdują się w sekretariacie szkoły

NASZE CERTYFIKATY

Jako potwierdzenie wysokiej jakości pracy posiadamy:


Certyfikat "Szkoła z klasą"


Certyfikat jakości "Szkoła Promująca Zdrowie"


Certyfikat "Szkoła przyjazna uczniowi z dysleksją"


Certyfikat "Szkoła bez przemocy"


Certyfikat potwierdzający zorganizowanie wzorcowego wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego


Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Szkoła bez korepetycji"


Dyplom "Nauczyciel z klasą"


Dyplom potwierdzający przejście do ścisłego finału (tylko 3 szkoły spośród 800 z całej Polski) w konkursie na "Super szkołę"


Dyplom za zajęcie II miejsca
w konkursie "Szkoła Samorządności 2010"


Certyfikat Organizacja innowacyjna w roku szkolnym 2009/2010


Dyplom za zajęcie II miejsca
w konkursie "Szkoła Samorządności 2011"


Certyfikat "Szkoły Przyjaznej Samorządności" w roku szkolnym 2011/2012


Apostolskie Błogosławieństwo od Ojca Świętego Benedykta XVI

Certyfikat placówki oświatowej przyjaznej młodym diabetykom

Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery w roku szkolnym 2013/2014

Dobrze zaPROJEKTowana szkoła 2015

Lider Wzorcowego Wewnątrzszkolnego Systemu Orientacji i Poradnictwa Zawodowego

Lider w edukacji

Certyfikat Szkoły Przyjaznej Łodzi

Współpraca ze środowiskiem, instytucjami i organizacjami

1. Rada Osiedla STARY WIDZEW

 • pozyskiwanie nagród dla finalistów konkursów organizowanych przez szkołę
 • pozyskiwanie sprzętu sportowego do własnego użytku
 • pozyskiwanie nagród dla uczniów szkoły za ich osiągnięcia
 • uczestnictwo członków Rady Osiedla w uroczystościach szkolnych
 • wsparcie finansowe dla potrzeb remontowych i w zakresie wyposażenia szkoły
 • udział w akcjach i imprezach organizowanych przez Radę Osiedla

2. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

 • udział uczniów w etiudach realizowanych przez studentów
 • użyczanie pomieszczeń szkoły dla potrzeb etiud realizowanych przez studentów
 • bieżąca współpraca w zakresie kontaktów sąsiedzkich

3. Miejski Związek Sportowy

 • udział uczniów w turniejach i zawodach
 • pozyskiwanie sprzętu sportowego dla szkoły

4. Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Widzew

 • współpraca w zakresie propagowania czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej
 • organizowanie konkursów czytelniczych dla uczniów naszego gimnazjum
 • organizowanie spotkań z autorami książek
 • udział uczniów w warsztatach językowych i kulturalnych prowadzonych przez wolontariuszy z krajów europejskich

5. Łódzki Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

 • kształtowanie wrażliwości uczniów na los drugiego człowieka
 • przekazywanie wyprawek dla uczniów potrzebujących pomocy
 • włączanie się szkoły w akcje organizowane przez PCK
 • przeszkolenie grupy uczniów w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • współpraca w zakresie opieki nad dziećmi z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 • dyżury pedagoga
 • współpraca w zakresie diagnozy, planowania i realizacji działań wobec dzieci wymagających opieki psychologicznej
 • prowadzenie zajęć warsztatowych na wybrane tematy dla rodziców, uczniów i nauczycieli

8. Kościół Parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

 • współpraca w zakresie działań propagujących sylwetkę patrona szkoły
 • współpraca w zakresie przygotowania uczniów do bierzmowania
 • występy uczniów podczas uroczystości kościelnych
 • udział księży w naszych uroczystościach i konkursach

9. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 • realizacja działań związanych z doradztwem zawodowym
 • organizacja szkoleń dla nauczycieli
 • organizacja cyklicznego konkursu o przemocy i agresji
 • włączanie się w realizację projektów ogólnołódzkich

10. Salezjańskie Centrum Młodzieżowe - Oratorium im. św. Dominika Savio

 • www.savio.lodz.pl
 • organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów
 • pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych
 • uczestnictwo uczniów i nauczycieli w imprezach, uroczystościach
 • wspólna organizacja zawodów sportowych dla szkół z województwa

11. Fundacja "Dziewczynka z zapałkami"

 • współpraca uczniów w ramach wolontariatu
 • organizacja spotkań dla uczniów z wolontariuszami - studentami z innych krajów

12. Urząd Statystyczny w Łodzi

 • udział w kolejnych edycjach akcji "Edukacja Statystyczna", udział uczniów w prelekcjach prowadzonych na terenie szkoły przez pracowników Urzędu
 • wycieczki do Urzędu Statystycznego
 • realizacja interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Badań Regionalnych
 • angażowanie Urzędu w inne inicjatywy podejmowane przez szkołę

13. Towarzystwo Przyjaciół Starego Cmentarza w Łodzi

 • udział w kwestach na rzecz ratowania zabytków na Starym Cmentarzu
 • sprzątanie grobów na Starym Cmentarzu
 • patronat nad grobem założyciela Gazety Łódzkiej Johana Petersilge

Nasze sukcesy

ROK SZKOLNY 2016/2017
1. III miejsce w Konkursie o szkodliwości korupcji organizowanym przez ŁCDNiKP.
2. III miejsce w wojewódzkim konkursie: "..byście wyrośli na wolnych ludzi - współczesny polski patriotyzm z dedykacją dla Marszałka Piłsudskiego w przeddzień stulecia niepodległości".
3. VI i IX miejsce w X konkursie "Zawody przyszłości".
4. Wyróżnienie w Konkursie o szkodliwości korupcji organizowanym przez ŁCDNiKP.
5. 6 finalistów w konkursie o bezpieczeństwie ToJestWażne.Pl.
6. I miejsce w klasyfikacji drużynowej w Turnieju tenisa stołowego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
7. VII miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Łodzi w Konkursie Wiedzy o Sporcie.
8. VI miejsce drużynowo w Mistrzostwach Łodzi w Konkursie Wiedzy o Sporcie.
9. Awans do drugiej rundy w Mistrzostwach Łodzi w piłkę nożną chłopców.

ROK SZKOLNY 2015/2016
1. Uzyskanie tytułu finalistów przez dwóch uczniów w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z wiedzy o społeczeństwie.
2. I miejsce w X Międzyszkolnym konkursie recytatorskim K. Wojtyły.
3. I miejsce w konkursie oratorskim "Agresji i przemocy mówimy - STOP".
4. I miejsce uczennicy w Konkursie o szkodliwości korupcji organizowanym przez ŁCDNiKP pod patronatem ŁKO.
5. I i II miejsce w kategorii plakat w konkursie "Święto liczby Pi" organizowanym przez Liceum mundurowe.
6. II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie "Trzy Kultury w Trójce" w kategorii prezentacja gimnazjalna organizowanym przez ZSP nr 3.
7. II miejsce w konkursie "Czysto wokół nas, świat posprzątać czas". - czyli w poszukiwaniu nielegalnych składowisk odpadów.
8. II miejsce w konkursie na Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery organizowanym przez ŁCDNiKP.
9. II miejsce w konkursie ekologicznym dla szkół województwa łódzkiego "Czysto wokół nas, Świat posprzątać czas" organizowanym przez WFOŚ.
10. II miejsce w VII edycji imprezy "Trzy kultury w Trójce" organizowanego przez ZSZ 3.
11. II i III miejsce w kategorii rzeźba w konkursie "Święto liczby Pi" organizowanym przez Liceum mundurowe.
12. III miejsce w konkursie oratorskim "Agresji i przemocy mówimy Stop".
13. III miejsce w IX Przeglądzie Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych organizowanym przez ŁCDNiKP.
14. Dwa wyróżnienia w IX Przeglądzie Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych organizowanym przez ŁCDNiKP.
15. III miejsce w kategorii wiersz w konkursie "Święto liczby Pi" organizowanym przez Liceum mundurowe.
16. III miejsce w konkursie język angielskiego Spelling Bee.
17. V miejsce w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
18. VI miejsce w finale międzyszkolnego konkursu języka niemieckiego "Słowo za słowo" organizowanego przez PG36.
19. Uzyskanie przez ucznia certyfikatu "Talent uczniowski" przyznanego przez kapitułę powołaną przez dyrektora ŁCDNiKP.

SPORT
1. I miejsce w klasyfikacji generalnej w " X Biegu Olimpijczyków".
2. I miejsce w klasyfikacji indywidualnej chłopców w "X Biegu Olimpijczyków".
3. II miejsce w kręgle w ramach upowszechniania kultury fizycznej.
4. II miejsce w klasyfikacji indywidualnej chłopców w "X Biegu Olimpijczyków".
5. II miejsce w klasyfikacji generalnej w zawodach w kręgle w ramach upowszechniania kultury fizycznej.
6. II miejsce w klasyfikacji drużynowej w Turnieju tenisa stołowego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
7. III miejsce zespołu dziewcząt w piłkę nożną w ramach upowszechniania kultury fizycznej.
8. III miejsce w Mistrzostwach Łodzi zespołu chłopców w sztafetowych biegach przełajowych.
9. III miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Łodzi w Konkursie Wiedzy o Sporcie.
10. III miejsce w klasyfikacji indywidualnej chłopców w "X Biegu Olimpijczyków".
11. III miejsce w klasyfikacji indywidualnej dziewcząt w "X Biegu Olimpijczyków".
12. III miejsce w piłce nożnej dziewcząt również w ramach upowszechniania kultury fizycznej.
13. IV miejsce drużynowo w Mistrzostwach Łodzi w Konkursie Wiedzy o Sporcie.
14. IV miejsce drużynowo w Mistrzostwach Łodzi w Konkursie Wiedzy o Sporcie.
15. IV miejsce w klasyfikacji indywidualnej chłopców w "X Biegu Olimpijczyków".
16. V miejsce w biegu na 60 metrów w halowych zawodach lekkoatletycznych w ramach upowszechniania kultury fizycznej.
17. V miejsce zespołu w biegu sztafetowym 4 x 200 metrów w ramach upowszechniania kultury fizycznej.
18. V miejsce w klasyfikacji indywidualnej chłopców w "X Biegu Olimpijczyków".
19. V miejsce w Mistrzostwach Łodzi w piłkę nożną chłopców.
20. V miejsce w pchnięciu kulą w Mistrzostwach Łodzi w lidze lekkoatletycznej.
21. VI miejsce w skoku w dal w halowych zawodach lekkoatletycznych w ramach upowszechniania kultury fizycznej.
22. VI miejsce w rzucie piłką lekarską w halowych zawodach lekkoatletycznych w ramach upowszechniania kultury fizycznej.
23. VI miejsce w soku w dal w Mistrzostwach Łodzi w lidze lekkoatletycznej.
24. VI miejsce w Mistrzostwach Łodzi w siatkówkę plażową chłopców.
25. Awans do trzeciej rundy zespołu chłopców w piłkę nożną w turnieju Coca - Cola - Cup.

ROK SZKOLNY 2014/2015
1. I miejsce na plakat w Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym "Cybernetyczny krąg" organizowanym przez PG nr 18.
2. I miejsce na scenkę w Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym "Cybernetyczny krąg" organizowanym przez PG nr 18.
3. I miejsce w kategorii "niespodzianka" w Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym "Cybernetyczny krąg" organizowanym przez PG nr 18.
4. I miejsce w Zimowych Mistrzostwach Polski juniorów w pływaniu - 100 metrów grzbietem chłopców.
5. II miejsce w Zimowych Mistrzostwach Polski juniorów w pływaniu - 50 metrów grzbietem chłopców.
6. II miejsce w Zimowych Mistrzostwach Polski juniorów w pływaniu - 200 metrów grzbietem chłopców.
7. II miejsce w Letnich Mistrzostwach Polski juniorów w pływaniu - 200 metrów grzbietem chłopców.
8. II miejsce w I konkursie ekologicznym dla szkół województwa łódzkiego "Szkolny detektyw - poszukiwanie nielegalnych składowisk odpadów" organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
9. II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie "Trzy Kultury w Trójce" w kategorii prezentacja gimnazjalna organizowanym przez ZSP nr 3.
10. II miejsce zespołu dziewcząt w Turnieju Piłki Nożnej.
11. III miejsce w kategorii rozprawka w Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym "Cybernetyczny krąg" organizowanym przez PG nr 18.
12. III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie "Trzy Kultury w Trójce" w kategorii test organizowanym przez ZSP nr 3.
13. III miejsce indywidualne chłopców na Mistrzostwach Polski w wyciskaniu sztangi leżąc.
14. III miejsce w klasyfikacji generalnej w " IX Biegu Olimpijczyków".
15. IV miejsce w VIII Archidiecezjalnym Turnieju Siatkówki - szczebel wojewódzki.
16. IV miejsce w konkursie Żołnierze wyklęci organizowanym przez PG nr 19.
17. IV miejsce w Letnich Mistrzostwach Polski juniorów w pływaniu - 100 metrów grzbietem chłopców.
18. IV miejsce w Letnich Mistrzostwach Polski juniorów w pływaniu - 50 metrów grzbietem chłopców.
19. IV miejsce w Letnich Mistrzostwach Polski juniorów w pływaniu - sztafeta 4 x 100 metrów stylem zmiennym chłopców.
20. V miejsce w Zimowych Mistrzostwach Polski juniorów w pływaniu - 200 metrów stylem klasycznym dziewcząt.
21. VI miejsce w Zimowych Mistrzostwach Polski juniorów w pływaniu - 100 metrów stylem klasycznym dziewcząt.
22. VII miejsce w Zimowych Mistrzostwach Polski juniorów w pływaniu - 50 metrów stylem klasycznym dziewcząt.
23. VI miejsce w Letnich Mistrzostwach Polski juniorów w pływaniu - 100 metrów stylem klasycznym dziewcząt.
24. VI miejsce w Letnich Mistrzostwach Polski juniorów w pływaniu - 200 metrów stylem klasycznym dziewcząt.
25. V miejsce indywidualne uczennicy na Mistrzostwach Polski w wyciskaniu sztangi leżąc.
26. VII miejsce w Mistrzostwach Łodzi w tenisie stołowym - zespół dziewcząt.
27. VII miejsce w Mistrzostwach Łodzi w pływaniu sztafety - zespół chłopców.
28. VII miejsce w klasyfikacji generalnej zespołu w Turnieju wiedzy o sporcie.
29. Główna nagroda w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym "Księży Młyn - magiczne miejsce z duszą" organizowanego przez Miejską Bibliotekę Łódź - Widzew.
30. VII miejsce indywidualne chłopców na Mistrzostwach Polski w wyciskaniu sztangi leżąc.
31. X miejsce w Letnich Mistrzostwach Polski juniorów 15 - letnich - 100 metrów stylem grzbietowym dziewcząt.
32. X miejsce w Letnich Mistrzostwach Polski juniorów 15 - letnich - 1500 metrów stylem dowolnym chłopców.
33. Finalistki w V konkursie wiedzy religijnej - etap archidiecezjalny.
34. Finalista w archidiecezjalnym konkursie wiedzy biblijnej - etap archidiecezjalny.
35. Uzyskanie przez uczennicę klasy II a certyfikatu "Talent Uczniowski".
36. Uzyskanie przez nauczycielkę języka angielskiego certyfikatu "Nauczyciel Innowator".
37. Uzyskanie przez szkołę certyfikatu "Lider w edukacji"

ROK SZKOLNY 2013/2014
1. I miejsce w konkursie plastycznym Okładkowy zawrót głowy.
2. I miejsce w Konkursie Regionalnego Ośrodka Kariery ŁCDNiKP na Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery.
3. II miejsce w konkursie plastycznym Okładkowy zawrót głowy.
4. II miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez XXVI LO.
5. II miejsce w konkursie Piosenki Hiszpańskiej.
6. II miejsce w konkursie "Młody Sanitariusz".
7. II miejsce w klasyfikacji drużynowej w "VIII Biegu Olimpijczyków".
8. II miejsce w halowym turnieju piłki nożnej dziewcząt.
9. II miejsce w konkursie czytelniczym Harry Potter i Insygnia śmierci.
10. III miejsce w Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w pływaniu - 50 metrów stylem grzbietowym chłopców.
11. III miejsce w konkursie plastycznym Okładkowy zawrót głowy.
12. III miejsce w konkursie czytelniczym Harry Potter i Insygnia śmierci.
13. III miejsce w konkursie Europejska Wiosna.
14. III miejsce w konkursie Żołnierze wyklęci.
15. III miejsce w V edycji konkursu Trzy kultury w Trójce.
16. III miejsce w kategorii duetów w konkursie Piosenki europejskiej.
17. III miejsce w konkursie w VIII Międzyszkolnym konkursie recytatorskim K. Wojtyły.
18. IV miejsce w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w pływaniu - 200 metrów stylem klasycznym dziewcząt.
19. IV miejsce w Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w pływaniu - 100 metrów stylem grzbietowym chłopców.
20. V miejsce w Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w pływaniu - 200 metrów stylem grzbietowym chłopców.
21. IV miejsce w konkursie "Racjonalne żywienie Twój najlepszy wybór".
22. IV miejsce indywidualnie w Turnieju wiedzy o sporcie.
23. VI miejsce zespołu dziewcząt w Mistrzostwach Łodzi w tenisie stołowym.
24. VII miejsce w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w pływaniu - 200 metrów stylem dowolnym dziewcząt.
25. VIII miejsce w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w pływaniu - 50 metrów stylem klasycznym dziewcząt.
26. VIII miejsce z Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w pływaniu - 200 metrów stylem grzbietowym chłopców.
27. IX miejsce z Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w pływaniu - 100 metrów stylem grzbietowym chłopców.
28. Udział w finale IV edycji Konkursu Międzyszkolnego Języka Niemieckiego "Słowo za słowo".
29. Udział w finale Międzyszkolnego konkursu języka angielskiego "Spelling bee".
30. Wyróżnienie w konkursie na prezentacje multimedialną "Młodzi partnerzy innowacyjnego włókiennictwa".
31. Uzyskanie tytułu "Szkoły w ruchu" w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może".
32. Uzyskanie przez dyrektora szkoły certyfikatu "Organizator procesów innowacyjnych".
33. Uzyskanie przez szkołę certyfikatu "Lider wzorcowego wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego".
34. Uzyskanie przez uczennicę klasy III a certyfikatu "Talent uczniowski".

ROK SZKOLNY 2012/2013
1. I miejsce uczennicy w Międzyszkolnym konkursie - Myśl Jana Pawła II.
2. II miejsce w konkursie na plakat promujący Dzień Europy.
3. II w VII edycji Międzyszkolnego Konkursu recytatorskiego prozy Władysława Stanisława Reymonta.
4. II miejsce w finale rejonu drugiego w siatkówce koedukacyjnej.
5. II miejsce w finale rejonu drugiego w piłkę nożną dziewcząt.
6. III miejsce w Konkursie Regionalnego Ośrodka Kariery ŁCDNiKP na Najlepszy Ośrodek Kariery.
7. III miejsce w Ogólnołódzkim Konkursie literackim pt: "Jak być szczęśliwym w Rodzinie".
8. III miejsce w klasyfikacji gimnazjów w "11 Biegu Ulicą Piotrkowską".
9. III miejsce indywidualnie w Turnieju wiedzy o sporcie.
10. III miejsce w Mistrzostwach Łodzi w pływaniu sztafety - zespół chłopców.
11. III miejsce w konkursie "Młody Sanitariusz".
12. IV miejsce w II etapie "Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym".
13. IV miejsce w klasyfikacji generalnej w "7 Biegu Olimpijczyków".
14. IV miejsce w klasyfikacji generalnej zespołu w Turnieju wiedzy o sporcie.
15. V miejsce w Mistrzostwach Łodzi sztafetowych biegach przełajowych - zespół chłopców.
16. V miejsce w Mistrzostwach Łodzi w pływaniu sztafety - zespół dziewcząt.
17. VII miejsce w Konkursie Wiedzy Technicznej.
18. XI miejsce w Konkursie Wiedzy Technicznej.
19. Awans zespołu dziewcząt do finału wojewódzkiego Turnieju Coca-Cola Cup w piłkę nożną.
20. Awans zespołu chłopców do III rundy w Turnieju Coca-Cola Cup w piłkę nożną.
21. Uzyskanie przez szkołę tytułu "Najfajniejsze Gimnazjum w Łodzi".

ROK SZKOLNY 2011/2012
1. I miejsce w konkursie "30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce".
2. I miejsce zespołu chłopców w Turnieju Piłki Nożnej "Gramy dla Jana Pawła II".
3. I miejsce zespołu piłki nożnej dziewcząt w grupie eliminacyjnej rejonu Łódź-Wschód.
4. I miejsce w konkursie na prezentację "Z Prusem za pan brat".
5. I miejsce w Łódzkim konkursie Katyń - zbrodnia i pamięć.
6. I miejsce w konkursie czytelniczym Harry Potter i Zakon Feniksa.
7. I miejsce w Finale Łódzkim w zawodach promujących kulturę fizyczną w piłce nożnej dziewcząt.
8. II miejsce teatru szkolnego w VI Przeglądzie Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych.
9. II miejsce reprezentacji dziewcząt w piłce nożnej w Turnieju dziewcząt o puchar Prezydenta Łodzi.
10. II miejsce w Międzygimnazjalnym konkursie "Jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo".
11. II miejsce w Konkursie Młodego Sanitariusza.
12. II miejsce w Konkursie literacko-fotograficznym "Fotografując poezję".
13. III miejsce w Konkursie literacko-fotograficznym "Fotografując poezję".
14. III miejsce w konkursie na prezentację "Z Prusem za pan brat".
15. III miejsce chłopców w Mistrzostwach Łodzi w sztafetach pływackich.
16. III miejsce indywidualnie w Konkursie Wiedzy o Sporcie dla gimnazjów.
17. III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły.
18. IV miejsce naszej szkoły w Międzygimnazjalnym Konkursie "Łódź i region łódzki a wykorzystanie środków Unii Europejskiej".
19. IV miejsce chłopców w Mistrzostwach Łodzi w sztafetowych biegach przełajowych.
20. V miejsce w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - finał powiatowy.
21. VI miejsce zespołowo w Konkursie Wiedzy o Sporcie dla gimnazjów.
22. IX miejsce w Łodzi w Międzygimnazjalnym konkursie języka niemieckiego "Słowo za słowo".
23. Zakwalifikowanie się do finału zespołu w konkursie "Statystyka w karierze".
24. Zdobycie tytułu laureata II stopnia w konkursie Olimpiada wiedzy Oxford Plus.
25. Uzyskanie przez dyrektora szkoły certyfikatu "Lider w edukacji".
26. Uzyskanie przez szkołę certyfikatu "Szkoła przyjazna samorządności".